Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
11 2016 Хөвсгөл Ханх 2016-06-02 4698000.00 4698000
12 2016 Хөвсгөл Баянзүрх 2016-05-27 778400.00 778400
13 2016 Хөвсгөл Баянзүрх 2016-04-30 422000.00 422000
14 2016 Хөвсгөл Улаан Уул 2016-04-08 5000000.00 5000000
15 2016 Хөвсгөл Түнэл 2016-02-05 3678528.00 Тээврийн хэрэгсэл 3678258.00 3678528
16 2016 Ховд Дарви 2016-12-11 2000000.00
17 2016 Ховд Буянт 2016-05-10 2900000.00
18 2016 Ховд Жаргалант 2016-04-22 2700000.00 390.00 2700000
19 2016 Ховд Мянгад 2016-03-14 5400000.00 Мал 1400000.00
20 2016 Ховд Мянгад 2016-03-09 5400000.00 Мал 1280000.00 5400000