Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
91 2016 Булган Орхон 2016-04-19 3900000.00 3900000
92 2016 Баянхонгор Өлзийт 2016-12-09 9620000.00 2 Хаалгатай хөргөгч 800.00
93 2016 Баянхонгор Бууцагаан 2016-08-12 10800000.00 Мал 15000000.00 10800000
94 2016 Баянхонгор Бөмбөгөр 2016-07-06 9630000.00
95 2016 Баянхонгор Баянлиг 2016-06-07
96 2016 Баянхонгор Баян Өндөр 2016-05-19 7992000.00 Тээврийн хэрэгсэл 69-29 БНА, Монгол гэр 14500000.00
97 2016 Баянхонгор Баянхонгор 2016-04-09 5 ханатай монгол гэр 5600000.00
98 2016 Баян Өлгий Цэнгэл 2016-11-29 1509630.00 Амины орон сууц 6000000.00 1509630
99 2016 Баян Өлгий Сагсай 2016-11-13 5293298.00 Бэлэн мөнгө 6000000.00 5293298
100 2016 Баян Өлгий Сагсай 2016-11-13 7466973.00 Мал 7600000.00 7466973