Хайлтын хэсэг
Тайлант он Аймаг,хот Сум,дүүрэг Зөрчил илрүүлсэн огноо Учирсан хохирлын хэмжээ, төг Битүүмжилсэн эд зүйлс Битүүмжилсэн хөрөнгө,төг Хураасан хөрөнгө, төг Хохирол нөхөн төлүүлэлт,төг
1 2016 Улаанбаатар Баянзүрх 2016-12-11 Мөнгөн ус 200000000.00
2 2016 Улаанбаатар Чингэлтэй 2016-03-06 281313.00
3 2016 Улаанбаатар Сүхбаатар 2016-10-02 10087500.00 10087500
4 2016 Улаанбаатар Сүхбаатар 2016-09-09 2910000.00 2910000
5 2016 Улаанбаатар Сүхбаатар 2016-09-02 4720000.00
6 2016 Улаанбаатар Сүхбаатар 2016-05-13 1000000.00
7 2016 Улаанбаатар Баянгол 2016-11-22
8 2016 Хэнтий Батширээт 2016-09-12 2423520.00 2423520
9 2016 Хөвсгөл Түнэл 2016-06-21 4046544.00 Мод 4046544.00 4046544
10 2016 Хөвсгөл Цэцэрлэг 2016-06-14 1000000.00 500.00 1000000