Хайлтын хэсэг
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Талбайн нэр Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо Тусгай зөвшөөрөл дуусах огноо Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Талбайн газарзүйн мэдээ
1 XV-006630 Баян уул 2003-12-09 2009-12-09 Сайхан-Оргил гоулд TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
2 XV-004215 Хөх үзүүр 2002-03-22 2010-03-22 Баярсгоулд TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
3 XV-008822 Замын толгой 2004-11-25 2013-11-25 Монголцамхаг TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
4 XV-004251 Зост уул 2002-04-08 2013-12-23 Зостресорсиз TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
5 XV-007410 Өвөр зост 2004-05-10 2013-12-23 Зостресорсиз TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
6 XV-003367 Эрхт овоот толгой 2001-06-07 2014-03-02 Адамасмайнинг TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
7 XV-013692 Хар овоо 2008-05-13 2014-05-13 Пибодивинсвэй ресорсез TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
8 XV-014263 Их наран 2008-10-08 2014-10-08 Алтандинар TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
9 XV-011468 Их уул 2006-03-03 2015-03-03 Пибодивинсвэй ресорсез TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
10 XV-007812 Мушгиа ухаа 2004-06-30 2016-06-30 Жи Эс Би майнинг TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн сан хариуцагч: Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Мэдээ бүрдүүлэгч: Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3, Засгийн газрын 12-р байр