Хайлтын хэсэг
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар Талбайн нэр Тусгай зөвшөөрөл авсан огноо Тусгай зөвшөөрөл дуусах огноо Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр Талбайн газарзүйн мэдээ
51 MV-013357 Баянголын дэнж-6 2008-03-10 2038-03-10 Илтгоулд TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
52 XV-006219 Өлзийт тээл 2003-08-21 2023-07-22 Эрдэнэсийн хотхон TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
53 XV-64000057 Бумбат 2021-01-20 2024-01-20 Их богд TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
54 XV-43000238 Тавин 2021-01-14 2024-01-14 Дэвжих таван хан TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
55 XV-43000236 Гурван салаа 2021-01-14 2024-01-14 ЗУУБ TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
56 XV-43000232 Буурлын хайрга 2021-01-14 2024-01-14 Сэлэнгэ чанар TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
57 MV-11000109 Шимт хөрс 2020-10-23 2035-10-23 Ибээ ХХК TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
58 MV-11000108 Баруун туруун 2020-10-23 2035-10-23 Тэргүүр ХХК TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
59 MV-11000107 Эмээлт уул 2020-10-23 2035-10-23 Билэгт гүнж TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
60 MV-11000106 Эмээлт 2020-10-23 2035-10-23 Монголит TXT KML SHP Дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн сан хариуцагч: Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Мэдээ бүрдүүлэгч: Ашигт малтмал, газрын тосны газар
Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Барилгачдын талбай-3, Засгийн газрын 12-р байр