Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
111 2011 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 26.20 Дэлгэрэнгүй
112 2011 Дархан цаазат газар 10919403.00 Дэлгэрэнгүй
113 2011 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй
114 2011 Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй байдлыг хангах зориулалтаар олгосон газар 124097.61 Дэлгэрэнгүй
115 2011 Улсын тусгай хамгаалалттай газар, бүгд 20943927.00 Дэлгэрэнгүй
116 2011 Улсын тэжээлийн сангийн хадлангийн талбай 110940.00 Дэлгэрэнгүй
117 2011 Улсын хилийн зурвас газар 3111994.94 Дэлгэрэнгүй
118 2011 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 2521.79 Дэлгэрэнгүй
119 2011 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 2108.40 Дэлгэрэнгүй
120 2010 Аймаг дундын отрын бэлчээр 557313.80 Дэлгэрэнгүй