Тусгай хэрэгцээний газрын мэдээ


Тайлант он Тусгай хэрэгцээний газрын төрөл Талбайн хэмжээ, га  
91 2013 Улсын хилийн зурвас газар 3111994.94 Дэлгэрэнгүй
92 2013 Шинжлэх ухаан, технологийн сорилт, туршилт болон байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдлын байнгын ажиглалтын талбай 22960.00 Дэлгэрэнгүй
93 2013 Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн газар 2108.40 Дэлгэрэнгүй
94 2012 Аймаг дундын отрын бэлчээр 586213.80 Дэлгэрэнгүй
95 2012 Байгалийн нөөц газар 1851771.32 Дэлгэрэнгүй
96 2012 Байгалийн цогцолборт газар 8097821.00 Дэлгэрэнгүй
97 2012 Бүтээгдэхүүн хуваах гэрээний дагуу хайгуулын зориулалтаар ашиглах газрын тосны гэрээт талбай 24470.00 Дэлгэрэнгүй
98 2012 Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар, олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн газарт олгосон газар 26.20 Дэлгэрэнгүй
99 2012 Дархан цаазат газар 10919403.00 Дэлгэрэнгүй
100 2012 Дурсгалт газар 79305.00 Дэлгэрэнгүй