Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
1 2016 Дорноговь Айраг барьсан, "Амьтны тухай" хуулийн 39.1.3, Мэргэжлийн хяналтын газар
2 2017 Хөвсгөл Алаг Эрдэнэ тээвэрлэсэн, хадгалсан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Цагдаагийн ерөнхий газар
3 2017 Завхан Алдархаан агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6 зүйлийн 4 дэх хэсэг, Мэргэжлийн хяналтын газар
4 2017 Завхан Алдархаан агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6 зүйлийн 4 дэх хэсэг, Мэргэжлийн хяналтын газар
5 2017 Завхан Алдархаан агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.6 зүйлийн 4 дэх хэсэг, Мэргэжлийн хяналтын газар
6 2015 Баян Өлгий Алтай агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Цагдаагийн ерөнхий газар
7 2015 Ховд Алтай агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Цагдаагийн ерөнхий газар
8 2016 Баян Өлгий Алтай агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Цагдаагийн ерөнхий газар
9 2017 Ховд Алтай агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Цагдаагийн ерөнхий газар
10 2010 Говь Алтай Алтай агнасан, ЭХ, 61.1, Мэргэжлийн хяналтын газар