Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
1 2015 Архангай Цахир худалдан авсан, Амьтны тухай хуулийн 39.1.9, Мэргэжлийн хяналтын газар
2 2016 Архангай Ихтамир агнасан, "Амьтны тухай" хуулийн 39.1.7, Мэргэжлийн хяналтын газар
3 2017 Архангай Эрдэнэмандал худалдан авсан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.3 зүйлийн 1.3, Мэргэжлийн хяналтын газар
4 2017 Архангай Цэцэрлэг агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.3 зүйлийн 1.3, Мэргэжлийн хяналтын газар
5 2017 Архангай Цэцэрлэг агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.3 зүйлийн 1.3, Мэргэжлийн хяналтын газар
6 2017 Архангай Цэцэрлэг агнасан, ЗТХ-ийн тусгай ангийн 7.3 зүйлийн 1.3, Мэргэжлийн хяналтын газар
7 2015 Баян Өлгий Өлгий хадгалсан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Цагдаагийн ерөнхий газар
8 2015 Баян Өлгий Улаанхус агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Цагдаагийн ерөнхий газар
9 2015 Баян Өлгий Алтай агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Цагдаагийн ерөнхий газар
10 2016 Баян Өлгий Алтай агнасан, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 1-р заалт, Цагдаагийн ерөнхий газар