Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
81 2018-11-16 Дорноговь Замын Үүд улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
82 2018-02-02 Дорноговь Замын Үүд улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
83 2014-02-03 Говь Алтай Халиун агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
84 2018-09-10 Говь Алтай Бигэр хадгалсан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
85 2018-11-03 Говь Алтай Алтай агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
86 2018-10-16 Булган Тэшиг барьсан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
87 2018-09-29 Булган Тэшиг агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
88 2018-02-14 Улаанбаатар Баянгол тээвэрлэсэн, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
89 2016-11-19 Дорноговь Сайхандулаан агнасан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
90 2016-12-30 Ховд Алтай агнасан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар