Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
51 2018-07-14 Увс Хяргас барьсан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
52 2018-02-14 Увс Малчин агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
53 2018-07-10 Төв Баянхангай агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
54 2018-08-28 Төв Аргалант агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
55 2018-10-25 Төв Батсүмбэр агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
56 2018-08-28 Төв Аргалант агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
57 2018-04-15 Төв Алтанбулаг тээвэрлэсэн, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
58 2018-01-09 Сэлэнгэ Хүдэр тээвэрлэсэн, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
59 2018-01-25 Улаанбаатар Сонгинохайрхан худалдан авсан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
60 2018-01-29 Улаанбаатар Сонгинохайрхан тээвэрлэсэн, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар