Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
381 2015 Хэнтий Хэрлэн тээвэрлэсэн, ЭХ, 203 дугаар зүйл, 2-р заалт, Цагдаагийн ерөнхий газар