Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
21 2017-10-07 Дорноговь Замын Үүд хадгалсан, 212.1. Байгалийн ургамлын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
22 2017-02-12 Улаанбаатар Баянгол тээвэрлэсэн, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
23 2017-01-20 Говь Алтай Бигэр агнасан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
24 2017-01-19 Улаанбаатар Хан Уул тээвэрлэсэн, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
25 2017-01-09 Увс Өлгий агнасан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
26 2015-10-25 Булган Тэшиг агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
27 2014-05-10 Төв Алтанбулаг агнасан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
28 2017-02-23 Дархан Уул Дархан тээвэрлэсэн, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
29 2017-02-07 Улаанбаатар Багануур тээвэрлэсэн, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
30 2015-08-06 Дорноговь Хатанбулаг агнасан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар