Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
11 2017-05-29 Хөвсгөл Цагааннуур агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
12 2017-10-07 Улаанбаатар Баянгол тээвэрлэсэн, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
13 2017-09-03 Төв Алтанбулаг агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
14 2017-12-12 Говь Алтай Тонхил агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
15 2017-05-05 Хэнтий Биндэр барьсан, 203.1. Ан агнуурын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар
16 2017-10-30 Булган Сэлэнгэ агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
17 2017-10-16 Увс Өндөрхангай агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
18 2017-10-16 Увс Өндөрхангай агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
19 2017-09-08 Баян Өлгий Ногооннуур агнасан, 24.5.1. Хууль бусаар ан агнах, Цагдаагийн ерөнхий газар
20 2017-10-27 Орхон Баян Өндөр худалдан авсан, 212.1. Байгалийн ургамлын тухай хууль тогтоомж зөрчих, Цагдаагийн ерөнхий газар