Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Зөрчил гарсан огноо Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Зөрчлийн хэлбэр Оногдуулсан шийтгэлийн заалт Мэдээллийн эх сурвалж Yйлдэл
91 2017-07-10 Дорноговь Замын Үүд улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
92 2017-09-01 Сүхбаатар Эрдэнэцагаан улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 18.5.1. Улсын хилээр барааг хууль бусаар нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
93 2017-02-24 Дорнод Чойбалсан улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 175.2. Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
94 2016-03-26 Дорноговь Замын Үүд улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 175.2. Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
95 2017-04-07 Дорноговь Замын Үүд улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 175.1. Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
96 2017-03-10 Дорнод Чойбалсан улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 175.1. Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
97 2017-04-29 Дорнод Чойбалсан улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 175.1. Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
98 2017-04-19 Дорноговь Замын Үүд улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 175.1. Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
99 2017.01.05 Дорноговь Хатанбулаг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 175.1. Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар
100 2017.02.22 Өмнөговь Ханбогд улсын хилээр нэвтрүүлэхийг завдсан, 175.1. Эд зүйлийг хууль бусаар хил нэвтрүүлэх, Цагдаагийн ерөнхий газар