Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл

Амьтны гэмт хэрэг, зөрчлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
1. Зөрчил гарсан огноо 2016-10-16
2. Зөрчлийн төрөл гэмт хэрэг
3. Зөрчил гарсан аймаг, нийслэлийн нэр Хөвсгөл
4. Зөрчил гарсан сум, дүүргийн нэр Эрдэнэбулган
5. Зөрчил гарсан газрын нэр 3-р хороо
6. Зөрчил гарсан боомтын нэр -
7. Зөрчил гаргасан хуулийн этгээдийн төрөл тодорхойгүй
8. Зөрчлийн хэлбэр тээвэрлэсэн,
9. Төлөвлөж байсан зориулалт Тодорхойгүй,
10. Зөрчлийн шийдвэрлэгдсэн байдал тодорхойгүй,
11. Оногдуулсан шийтгэлийн заалт 24.5.2. Хууль бусаар ан агнах,
12. Оногдуулсан шийтгэл
13. Оногдуулсан торгууль, төг
14. Оногдуулсан нөхөн төлбөр, төг
15. Зөрчлийн тайлбар Хөвсгөл аймгийн Эрдэнэбулган сумын Хадатын ар хэмээх гзраас 2ш шуудайтай 3 толгой баавгайн түүхий эдийг олж хадгалсан, мөн Улаанбаатар хот хүртэл хүн тээврийн Истана маркийн машинд нууж авч орж ирсэн. 2016.11 сарын 10-11нд шилжих шөнө Хүннү молл худалдааны төвийн урд талын засмал дээр хүрэн баавгайны түүхий эдийн зүйлийг хууль бусаар тээвэрлэн авч явсан байгаль орчинд 19.250.000 төгрөгийн үлэмж хэмжээний хохирол учруулсан гэмт хэрэг үйлдсэн
16. Мэдээллийн эх сурвалж Цагдаагийн ерөнхий газар
17. Мэдээ ирүүлсэн огноо 2020-10-27
Гэмт хэрэг, зөрчилд өртсөн амьтны зүйлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Амьтны багийн нэр Амьтны овгийн нэр Амьтны төрлийн нэр Амьтны зүйлийн нэр
1 Махчтан - Carnivora Баавгайнхан - Ursidae Баавгай - Ursus Хүрэн баавгай - Ursus arctos 
Гэмт хэрэг, зөрчилд өртсөн амьтны эд эрхтэн, бүтээгдэхүүний мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах хэсэг
Төрх байдлын хэлбэр Төрх байдлын нэр Эд эрхтэн, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ Хэмжих нэгж Нэмэлт мэдээлэл
1 Эд эрхтэн Тодорхойгүй 3.00 ш 3 толгой баавгайн түүхий эд