Хайлтын хэсэг

Генетик нөөцийн санд бүртгэлтэй ургамал
Зүйлийн тоо, ургамлын ангиар Нийт
1 Isoetopsida 2
2 Psilotopsida 1
3 Гнеттэн 4
4 Голгэсэртэн 324
5 Жинхэнэ хос талт үртэн 169
6 Коммелинид 18
7 Нарстан 8
8 Нэг талт үртэн 53
9 Оймтон 9
10 Сарнайтан 211
11 Хос талт үртэн 1
12 Шивэлтэн 8
13 Шивэрстэн 5
Нийт дүн 813
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,