Хайлтын хэсэг

Ховор ургамал
Зүйлийн тоо, ургамлын ангиар Нийт
1 Голгэсэртэн 80
2 Жинхэнэ хос талт үртэн 50
3 Коммелинид 33
4 Нарстан 3
5 Нэг талт үртэн 14
6 Сарнайтан 86
7 Шивэлтэн 2
8 Шивэрстэн 1
Нийт дүн 269
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,