Ургамлын зүйл - Замаг

Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээ монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Denticula Denticula tenuis var.crassula Denticula tenuis var.crassula
2 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Denticula Denticula elegans Denticula elegans
3 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Denticula Denticula kuetzingii Denticula kuetzingii
4 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Denticula Denticula kuetzingii var.rumrichae Denticula kuetzingii var.rumrichae
5 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Denticula Denticula subtilis Denticula subtilis
6 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Denticula Denticula tenuis Denticula tenuis
7 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Denticula Denticula tenuis var.inflata Denticula tenuis var.inflata
8 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Denticula Denticula thermalis Denticula thermalis
9 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Hantzschia Hantzschia abundans Hantzschia abundans
10 Замаг Цахиурт Замаг Bacillariophyceae Bacillariales Bacillariaceae Hantzschia Hantzschia amphioxys Hantzschia amphioxys
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,