Ургамлын зүйл - Гуурст ургамал

Хайлтын хэсэг
Аймгийн монгол нэр Хүрээ монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Зүйлийн латин нэр Зүйлийн монгол нэр
1 Цоргот ургамал Нарс хэлбэртэн Нарстан Нарстан Нарстан Жодоо Abies sibirica Сибирь жодоо
2 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Сарнайтан Жамбатан Жамбатан (Замбатан) Судалж (Хим) Abutilon theophrasti Теофрастын судалж
3 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Жинхэнэ хос талт үртэн Баширтан Баширтан Сондуут Acanthophyllum pungens Шивүүрт сондуут
4 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төлөгчөвс Achillea acuminata Шоргор төлөгчөвс
5 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төлөгчөвс Achillea alpina Тагийн төлөгчөвс
6 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төлөгчөвс Achillea asiatica Азийн төлөгчөвс
7 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төлөгчөвс Achillea impatiens Achillea impatiens
8 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төлөгчөвс Achillea ledebourii Ледебурийн төлөгчөвс
9 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төлөгчөвс Achillea millefolium Эгэл төлөгчөвс
10 Цоргот ургамал Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төлөгчөвс Achillea ptarmicoides Найтаалж төлөгчөвс
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,