Ургамлын улаан данс

Хайлтын хэсэг
Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Зүйлийн монгол нэр Олон улсын үнэлгээ Бүс нутгийн үнэлгээ
1 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Элсний мөнхцэцэг Үнэлгээ хийгдээгүй Үнэлэх боломжгүй (ҮБ)
2 Шүүдрийн-оймтон Шүүдрийн-оймтон Юлдэн шүүдрийн-ойм Үнэлгээ хийгдээгүй Үнэлэх боломжгүй (ҮБ)
3 Цэсэнцэртэн Цэсэнцэртэн (Бадингатан) Цагаанцэцэгт хүн хорс Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
4 Сэрдэгтэн Цээнэтэн Саяаны жамъянмядаг Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
5 Холтсонцэцэгтэн Холтсонцэцэгтэн Ганболдын Удвал Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
6 Хэрээнүдэнтэн Хэрээнүдэнтэн Тансаг номилгоно Үнэлгээ хийгдээгүй Мэдээлэл дутмаг (МД)
7 Голгэсэртэн Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) Төв азийн лавай Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
8 Мажтан Гувшаахайтан Шарилжнавчит хувилгана Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
9 Мажтан Тавансалаантан Сибирь ерөндгөнө Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
10 Ноцоргонотон Ноцоргонотон Толбот бэрээмэг Үнэлгээ хийгдээгүй Анхааралд өртөхөөргүй (АӨ)
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,