Хууль, эрх зүйн мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Эрх зүйн төрөл Актын дугаар  Эрх зүйн нэр  Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Төлөв
1 Монгол Улсын хууль БАЙГАЛЫН УРГАМЛЫН ТУХАЙ 1995-04-11 1995-06-05 1 нэмэлт өөрчлөлт;
2 Монгол Улсын хууль ТАРИАЛАНГИЙН ТУХАЙ 2004-04-22 2004-04-22
3 Монгол Улсын хууль ТАРИМАЛ УРГАМЛЫН ҮР, СОРТЫН ТУХАЙ 1999-06-17 1999-06-17
4 Монгол Улсын хууль УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН ТУХАЙ/ ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛГА/ 2007-11-15 2007-11-15 1 нэмэлт өөрчлөлт;
5 Монгол Улсын хууль ХОВОРДСОН АМЬТАН, УРГАМАЛ, ТЭДГЭЭРИЙН ГАРАЛТАЙ ЭД ЗҮЙЛИЙН ГАДААД ХУДАЛДААГ ЗОХИЦУУЛАХ ТУХАЙ 2002-11-07 2002-11-07 1 нэмэлт өөрчлөлт;
6 Засгийн газрын тогтоол 190 ЖАГСААЛТАД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2014-06-14 2014-06-14
7 Засгийн газрын тогтоол 173 ЖАГСААЛТ, ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /УРГАМЛЫН ҮР, ҮРСЛЭГ, СУУЛГАЦ, АМЬТАН, ТҮҮНИЙ ҮР, ХӨВРӨЛ ҮР, ТҮҮХИЙ МАХ, ДАЙВАР БҮТЭЭГДЭХҮҮН БОЛОН БИЧИЛ БИЕТНИЙ ӨСГӨВӨР, ЭМГЭГТ МАТЕРИАЛЫН ДЭЭЖИЙГ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХ БООМТУУДЫН ЖАГСААЛТ/ 2003-07-15 2003-07-15 3 хавсралт;
8 Засгийн газрын тогтоол 145 МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /ХОВОР УРГАМЛЫН ЖАГСААЛТ/ 1995-08-25 1995-08-25 1 хавсралт;
9 Засгийн газрын тогтоол 410 ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТАД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2015-10-19 2015-10-19
10 Засгийн газрын тогтоол 105 ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ /МОНГОЛ ОРНЫ ХОВОР УРГАМЛЫГ ХАМГААЛАХ, ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР/ 2002-05-29 2002-05-29 1 хавсралт;
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,