Бэлчээрийн хортон мэрэгчдийн тархацын мэдээлэл

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Хяналтын цэгийн нэр Хяналтын цэгийн дугаар, индекс Хэмжилт хийсэн огноо Ургамлын хөнөөлт шавжийн нэр Хортон мэрэгчдийн нягтшил
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,