Ургамлын хяналт шинжилгээ, ажиглалтын цэгийн сүлжээ

Хайлтын хэсэг
Аймаг, хотын нэр Байршлын нэр Хяналтын цэгийн төрөл Хяналтын цэгийн статус Хяналтын цэгийн дугаар, индекс Хяналтын цэгийн нэр
1 Хэнтий Цэнхэрмандал Харуул Ажиллаж байгаа 44918 Цэнхэрмандал
2 Хэнтий Норовлин Харуул Ажиллаж байгаа 44915 Норовлин
3 Хэнтий Өмнөдэлгэр Харуул Ажиллаж байгаа 44917 Өмнөдэлгэр
4 Хэнтий Өлзийт Харуул Ажиллаж байгаа 44916 Өлзийт
5 Хэнтий Жаргалтхаан Харуул Ажиллаж байгаа 44913 Жаргалтхаан
6 Хэнтий Дэлгэрхаан Харуул Ажиллаж байгаа 44912 Дэлгэрхаан
7 Хэнтий Гурванбаян Харуул Ажиллаж байгаа 44919 Гурванбаян
8 Хэнтий Баянмөнх Харуул Ажиллаж байгаа 44909 Баянмөнх
9 Хэнтий Баян-Адрага Харуул Ажиллаж байгаа 44908 Баян-Адрага
10 Хэнтий Батширээт Харуул Ажиллаж байгаа 44907 Батширээт
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,