Ургамлын зүйл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Chromista - Замаг
Хүрээний нэр: Bacillariophyta - Цахиурт Замаг
Ангийн нэр: Bacillariophyceae - Bacillariophyceae
Багийн нэр: Bacillariales - Bacillariales
Овгийн нэр: Bacillariaceae - Bacillariaceae
Төрлийн нэр: Denticula - Denticula
Зүйлийн нэр: Denticula thermalis - Denticula thermalis
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,