Ургамлын зүйл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Fungi - Мөөг - Mushroom
Хүрээний нэр: Basidiomycota - Basidiomycota
Ангийн нэр: Incertae - Incertae
Багийн нэр: Boletales - Boletales
Овгийн нэр: Gomphidiaceae - Хадаалганатан
Төрлийн нэр: Gomphidius - Gomphidius
Зүйлийн нэр: Gomphidius glutinosus - Салст хадаалгана (гацуурын хадаалгана)
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: (Schaeff.) Fr. 1838
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,