Ургамлын зүйл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Fungi - Мөөг - Mushroom
Хүрээний нэр: Basidiomycota - Basidiomycota
Ангийн нэр: Agaricomycetes - Agaricomycetes
Багийн нэр: Polyporales - Polyporales
Овгийн нэр: Polyporaceae - Дэлдүүтэн
Төрлийн нэр: Fomes - Fomes
Зүйлийн нэр: Fomes fomentarius - Жинхэнэ туруу
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: (L.) Fr. 1849
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,