Ургамлын зүйл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Fungi - Мөөг - Mushroom
Хүрээний нэр: Basidiomycota - Basidiomycota
Ангийн нэр: Agaricomycetes - Agaricomycetes
Багийн нэр: Hymenochaetales - Hymenochaetales
Овгийн нэр: Incertae - Incertae
Төрлийн нэр: Trichaptum - Trichaptum
Зүйлийн нэр: Trichaptum biforme - Элгэн трихаптум
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: (Fr.) Ryvarden 1972
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,