Ургамлын зүйл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Haeckel 1866
Аймгийн алтернатив нэр: Tracheophyta
Хүрээний нэр: Lycopodiophyta - Шивэрс хэлбэртэн - Lycophytes - Плауновидные
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: D.H. Scott 1900
Ангийн нэр: Lycopodiopsida - Шивэрстэн - Clubmoss - Плауновые
Ангийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Bartl. 1830
Багийн нэр: Lycopodiales - Шивэрстэн - Lycopodiacea - Плауновые
Багийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: DC. ex Bercht. & J. Presl 1820
Овгийн нэр: Lycopodiaceae - Шивэрстэн - Lycopodiacea family - Плауновые
Овгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Beauv. ex Mirb. 1802
Төрлийн нэр: Lycopodium - Шивэрс
Төрлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: L. 1753
Зүйлийн нэр: Lycopodium annotinum - Нэг наст шивэрс - Interrupted clubmoss - Плаун годичный
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: L.1753
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,