Ургамлын зүйл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Haeckel 1866
Аймгийн алтернатив нэр: Tracheophyta
Хүрээний нэр: Pteridophyta - Ойм хэлбэртэн - Ferns - Папоротниковидные
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Schimp. 1879
Ангийн нэр: Polypodiopsida - Оймтон - Polypody - Многоножковые
Ангийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Cronquist, Takht. & W. Zimm. 1966
Багийн нэр: Polypodiales - Шувуунудрагатан - Polypody - Многоногиевые
Багийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Link 1833
Овгийн нэр: Polypodiaceae - Шувуунудрагатан - Polypody family - Многоногиевые
Овгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Bercht. & J. Presl 1822
Төрлийн нэр: Lepisorus - Цангуу(Хайрсгана)
Төрлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: (J.Smith) Ching 1933
Зүйлийн нэр: Lepisorus clathratus - Торлог хайрсгана - Леписорус сетчаты
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: (C.B. Clarke) Ching1933
Зүйлийн базионим нэр: Polypodium clathratus C.B.Clarke 1880
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,