Ургамлын зүйл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Plantae - Цоргот ургамал - Vascular Plants - Сосудистых растение
Аймгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Haeckel 1866
Аймгийн алтернатив нэр: Tracheophyta
Хүрээний нэр: Magnoliophyta - Цэцэгт ургамал - Flowering Plants - Цветковые растение
Хүрээний зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Cronquist, Takht. & W. Zimm. ex Reveal 1966
Хүрээний алтернатив нэр: Далд үртэн
Ангийн нэр: Asterids - Голгэсэртэн - Asterids - Астровые
Ангийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: APG II 2003
Багийн нэр: Asterales - Голгэсэртэн - Aster - Астровые
Багийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Link 1829
Багийн алтернатив нэр: Нийлмэлцэцэгтэн
Овгийн нэр: Asteraceae - Голгэсэртэн (Нийлмэлцэцэгтэн) - Aster family - Астровые (Сложноцветные)
Овгийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Bercht. & J. Presl 1820
Овгийн алтернатив нэр: Compositae
Төрлийн нэр: Kaschgaria - Борсазаг
Төрлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: Poljakov 1957
Зүйлийн нэр: Kaschgaria komarovii - Комаровын борсазаг - Кашгария Комарова
Зүйлийн зохиогчийн нэр, ишлэгдсэн он: (Krasch. & Rubtzov) Poljakov1957
Зүйлийн базионим нэр: Tanacetum komarovii Krasch. & N.I. Rubtzov 1946
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,