Ургамлын зүйл дэлгэрэнгүй харах
Аймгийн нэр: Fungi - Мөөг - Mushroom
Хүрээний нэр: Deuteromycota - Deuteromycota
Ангийн нэр: Agaricomycetes - Agaricomycetes
Багийн нэр: Agaricales - Agaricales
Овгийн нэр: Hygrophoraceae - Hygrophoraceae
Төрлийн нэр: Lichenomphalia - Lichenomphalia
Зүйлийн нэр: Lichenomphalia umbellifera - Шүхэрт лихеномфалиа
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,