Ургамлын нөөц ашиглах зөвшөөрөл, түүний ашиглалт
Хайлтын хэсэг
Нөөц ашиглагчийн нэр Зөвшөөрлийн төрөл Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл олгосон огноо Зөвшөөрөл дуусах огноо
1 Алтайн ойл ХХК Бэлтгэх Б.15.010 2015-08-15 2015-10-15
2 Алтайн ойл ХХК Бэлтгэх Б.16.025 2016-11-02 2016-12-02
3 Алтайн ойл ХХК Бэлтгэх Б.15.009 2015-08-15 2015-10-15
4 Алтайн ойл ХХК Бэлтгэх 160098 2017-09-06 2017-11-06
5 Арвижих бизнес ХХК Бэлтгэх 160087 2017-09-06 2017-11-06
6 Ар даян ХХК Бэлтгэх Б.15.013 2015-08-15 2015-10-15
7 Ар даян ХХК Бэлтгэх 160094 2017-09-06 2017-11-06
8 Ар даян ХХК Бэлтгэх Б.16.006 2016-10-14 2016-11-14
9 Ар даян ХХК Бэлтгэх Б.15.012 2015-08-15 2015-10-15
10 Астра рүүт ХХК Бэлтгэх 160092 2017-09-06 2017-11-06
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,