Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын нөөц ашиглагчийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Нөөц ашиглагчийн нэр: Эгэл цагаан түрүү ХХК
Утасны дугаар: 88011027
Ургамлын ерөнхий мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Нөөц ашиглагчийн нэр: Эгэл цагаан түрүү ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Бэлтгэх
Зөвшөөрлийн дугаар: Б.14.012
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2014-08-15
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2014-10-15
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,