Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын нөөц ашиглагчийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Нөөц ашиглагчийн нэр: Эмийн үйлдвэр ХХК
Утасны дугаар: 99116233
Ургамлын ерөнхий мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Нөөц ашиглагчийн нэр: Эмийн үйлдвэр ХХК
Зөвшөөрлийн төрөл : Бэлтгэх
Зөвшөөрлийн дугаар: 170011
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2017-09-14
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2017-11-14
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,