Ургамлын төрөл

Хайлтын хэсэг
Багийн латин нэр Багийн монгол нэр Овгийн латин нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр Зүйлийн тоо
1 Rosales Сарнайтан Rhamnaceae Яшилтан Чацаргана Hippophae 2
2 Cornales Тарнайтан Cornaceae Янгирцаганатан Хүж-өвс Haplophyllum 1
3 Agaricales Agaricales Amanitaceae Ялхортон Amanita Amanita
4 Gentianales Дэгдтэн Rubiaceae Ягаадайтан Эргүүлгэнэ Tournefortia 1
5 Gentianales Дэгдтэн Rubiaceae Ягаадайтан Оймхон Asperula 1
6 Gentianales Дэгдтэн Rubiaceae Ягаадайтан Өрөмтүүл Galium 12
7 Agaricales Agaricales Pluteaceae Ягаадайтан Pluteus Pluteus
8 Agaricales Agaricales Pluteaceae Ягаадайтан Volvopluteus Volvopluteus
9 Agaricales Agaricales Entolomataceae Энтоломатан Entoloma Entoloma
10 Agaricales Agaricales Entolomataceae Энтоломатан Clitocella Clitocella
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,