Ургамлын төрөл

Хайлтын хэсэг
Багийн латин нэр Багийн монгол нэр Овгийн латин нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр Зүйлийн тоо
1 Brassicales Байцаатан Brassicaceae Байцаатан (Тоонолжинцэцэгтэн) Matthiola 1
2 Rosales Сарнайтан Ulmaceae Хайластан Яшил Rhamnus 5
3 Liliales Сараатан Liliaceae Сараанатан (Сагсарганатан) Ятар Fritillaria 1
4 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Asparagaceae Хэрээнүдэнтэн Яргуйжин Anemarrhena 1
5 Ranunculales Холтсонцэцэгтэн Ranunculaceae Холтсонцэцэгтэн Яргуй Pulsatilla 7
6 Ericales Дальтан Balsaminaceae Хумсанбудагтан Яргай Cornus 1
7 Brassicales Байцаатан Brassicaceae Байцаатан (Тоонолжинцэцэгтэн) Янгиц, Цагаандэмэг Ptilotrichum 2
8 Zygophyllales Хотиртон Zygophyllaceae Хотиртон Ямаалж Tribulus 1
9 Poales Биелэгтэн Poaceae Биелэгтэн (Үетэн) Ямаалж Tragus 1
10 Brassicales Байцаатан Brassicaceae Байцаатан (Тоонолжинцэцэгтэн) Ялгуунцэцэг Cleome 1
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,