Ургамлын төрөл

Хайлтын хэсэг
Багийн латин нэр Багийн монгол нэр Овгийн латин нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр Зүйлийн тоо
1 Celastrales Улаанцэврүүхэйтэн Celastraceae Даланхальстан Хотир Zygophyllum 11
2 Orthotrichales Orthotrichales Orthotrichaceae Orthotrichaceae Zygodon Zygodon
3 Zygnematales Zygnematales Zygnemataceae Zygnemataceae Zygnema Zygnema
4 Lamiales Мажтан Orobanchaceae Гувшаахайтан Агдаргана Ziziphora 4
5 Ceratophyllales Үелгэнэтэн Ceratophyllaceae Үелээтэн Тутаргана Zizania 1
6 Alismatales Усантүрүүтэн Potamogetonaceae Нүдэлжтэн Усмаг Zannichellia 1
7 Ostropales Ostropales Stictidaceae Stictidaceae Xyloschistes Xyloschistes
8 Trapeliales Trapeliales Trapeliaceae Trapeliaceae Xylographa Xylographa
9 Hymenochaetales Hymenochaetales Schizoporaceae Schizoporaceae Xylodon Xylodon
10 Agaricales Agaricales Mycenaceae Миценатан Xeromphalina Xeromphalina
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,