Ургамлын төрөл

Хайлтын хэсэг
Багийн латин нэр Багийн монгол нэр Овгийн латин нэр Овгийн монгол нэр Төрлийн монгол нэр Төрлийн латин нэр Зүйлийн тоо
61 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Orchidaceae Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Салжир Gymnadenia 1
62 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Orchidaceae Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Ивэргэнэ Herminium 1
63 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Orchidaceae Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Зэгзээхэй-Долгоног Malaxis 1
64 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Orchidaceae Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Цүнхүй Neottia 2
65 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Orchidaceae Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Цүнхрэг Neottianthe 1
66 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Orchidaceae Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Цахирам, Цэгрэм Orchis 1
67 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Orchidaceae Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Шөнийн-нил Platanthera 3
68 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Orchidaceae Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Тавилгана Spiranthes 1
69 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Iridaceae Цахилдагтан Цахилдаг Iris 20
70 Asparagales Хэрээнүдэнтэн Xanthorrhoeaceae Xanthorrhoeaceae Хумхаал, Алтанзул Hemerocallis 2
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,