Ургамлын төрөл

Х
Хаварсал
Хависхана
Хавраг
Хавраганцар
Хаврыншар
Хадаасгана
Хадир (Зэллэгцэцэг)
Хазааргана, Хазаар-өвс
Хайлаас
Хайрсгана
Халагацай
Халагацай
Халгай
Хамбий
Хамбил
Хамхуул
Харарц, Усан зээргэнэ
Харбудаа
Харгана
Хармаг
Харцгана
Хасалгана (Хасалж)
Хасзул
Хатны өвс
Хахуун
Хашилз
Хиаг
Хиж
Химдэг
Хойрго
Холтсонцэцэг
Хонгилцог
Хонгорзалаа
Хонгорзул
Хонгорцогт
Хонлин
Хоногбудаа, Хэрмэнсүүл
Хонхлой
Хонхолдой
Хонхонцор
Хонхонцэцэг
Хонхоодой
Хонхотхаргана
Хонхшигцэг
Хоньхор
Хоржигнуур (Чахарс)
Хорог
Хорог
Хорс, Манчин
Хос-ойм
Хотир
Хотой
Хотой
Хохимолж (Хохимой-өвс)
Хошилз
Хошоон
Хошоонбут
Хошоонгор
Хошуубудаа, Овъёос
Хөвөнтөс (Хөвөн-оройт)
Хөвөнцөр
Хөвчдэй
Хөмсгөнүрт
Хөөндэй
Хөхөөцөг (Хөхөө цэцэг)
Хөхөргөнө
Хөхөргөнө, Хөхтолгой
Хөхтариа
Хувиланги
Хулсанз
Хулуу
Хумбага
Хумилж
Хумхаал, Алтанзул
Хундалжин (Улбуудай)
Хундгана, Алтанхундгана
Хунчир
Хунчир
Хургалж
Хурганчих
Хурданцагаан
Хус
Хуурамч-ажигана
Хушхамхаг
Хүж-өвс
Хүнхорс
Хүржцэцэг
Хүрэвзээ
Хүцэнгэ
Хүчингэ
Хэрс
Хэрээнүдэн
Хэрээхэй
Хялгана
Хялгаст
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,