Ургамлын овог

Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Эвглен Замаг Euglenophyceae Euglenales Euglenaceae Euglenaceae
2 Эвглен Замаг Euglenophyceae Euglenales Phacaceae Phacaceae
3 Шилмүүс хэлбэртэн Гнеттэн Агаруутан Зээргэнэтэн Ephedraceae
4 Шивэрс хэлбэртэн Шивэрстэн Шивэрстэн Шивэрстэн Lycopodiaceae
5 Шивэрс хэлбэртэн Isoetopsida Шивэлгэнэтэн Шивэлгэнэтэн Selaginellaceae
6 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Наангилтан Scheuchzeriaceae
7 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Гололжтон (Шил-өвстөн) Juncaginaceae
8 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Годил-өвстөн (Гол-өвстөн) Araceae
9 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Усантүрүүтэн Alismataceae
10 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Бөлбөөтөн Бөлбөөтөн Nymphaeaceae
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,