Ургамлын овог

Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Marchantiophyta Элгэн хөвд Pelliales Pelliaceae Pelliaceae
2 Marchantiophyta Элгэн хөвд Marchantiales Oxymitraceae Oxymitraceae
3 Marchantiophyta Элгэн хөвд Ptilidales Ptilidaceae Ptilidaceae
4 Marchantiophyta Элгэн хөвд Marchantiales Ricciaceae Ricciaceae
5 Marchantiophyta Элгэн хөвд Marchantiales Cleveaceae Cleveaceae
6 Marchantiophyta Элгэн хөвд Marchantiales Conocephalaceae Conocephalaceae
7 Marchantiophyta Элгэн хөвд Marchantiales Aytoniaceae Aytoniaceae
8 Marchantiophyta Элгэн хөвд Blasiales Blasiaceae Blasiaceae
9 Marchantiophyta Элгэн хөвд Marchantiales Marchantiaceae Marchantiaceae
10 Marchantiophyta Элгэн хөвд Pallaviciniales Moerckiaceae Moerckiaceae
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,