Ургамлын овог

Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
1 Цэцэгт ургамал Сарнайтан Сарнайтан Яшилтан Rhamnaceae
2 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Тарнайтан Янгирцаганатан Cornaceae
3 Basidiomycota Incertae Agaricales Ялхортон Amanitaceae
4 Basidiomycota Incertae Agaricales Ягаадайтан Pluteaceae
5 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Дэгдтэн Ягаадайтан Rubiaceae
6 Basidiomycota Incertae Agaricales Энтоломатан Entolomataceae
7 Ойм хэлбэртэн Psilotopsida Шүүдрийн-оймтон Шүүдрийн-оймтон Ophioglossaceae
8 Ойм хэлбэртэн Оймтон Шувуунудрагатан Шувуунудрагатан Polypodiaceae
9 Цэцэгт ургамал Жинхэнэ хос талт үртэн Баширтан Шорнотон Frankeniaceae
10 Цэцэгт ургамал Сарнайтан Шимтэглэйтэн Шимтэглэйтэн Geraniaceae
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,