Ургамлын овог

Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
21 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Усантүрүүтэн Alismataceae
22 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Альчингатан Butomaceae
23 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Hydrocharitaceae Hydrocharitaceae
24 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Наангилтан Scheuchzeriaceae
25 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Гололжтон (Шил-өвстөн) Juncaginaceae
26 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Нүдэлжтэн Potamogetonaceae
27 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Усантүрүүтэн Руппитан Ruppiaceae
28 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Сараатан Дусалтан Melanthiaceae
29 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Сараатан Сараанатан (Сагсарганатан) Liliaceae
30 Цэцэгт ургамал Нэг талт үртэн Хэрээнүдэнтэн Цахирамтан (Цэгрэмтэн) Orchidaceae
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,