Ургамлын овог

Хайлтын хэсэг
Хүрээний монгол нэр Ангийн монгол нэр Багийн монгол нэр Овгийн монгол нэр Овгийн латин нэр
91 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Дальтан Инжбууралтан (Сэрцэгтэн) Polemoniaceae
92 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Дальтан Хаварсалтан Primulaceae
93 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Дальтан Дальтан (Тэрэлжтэн) Ericaceae
94 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Ноцоргонотон Ноцоргонотон Boraginaceae
95 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Дэгдтэн Ягаадайтан Rubiaceae
96 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Дэгдтэн Дэгдтэн Gentianaceae
97 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Дэгдтэн Чонохортон Apocynaceae
98 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Мажтан Тавансалаантан Plantaginaceae
99 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Мажтан Иршимбэтэн Scrophulariaceae
100 Цэцэгт ургамал Голгэсэртэн Мажтан Phrymaceae Phrymaceae
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,