Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл

Хайлтын хэсэг
  
Экспортлогч, импортлогчийн нэр Зөвшөөрлийн төрөл Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл олгосон огноо Зөвшөөрөл дуусах огноо
1 Сөрт баян булаг ХХК Импорт ГО-18.003 2018-03-30 0001-01-01
2 Эм зүйн шинжлэх ухааны их сургууль Экспорт 170614 2018-01-10 0001-01-01
3 ШУА Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн Экспорт 170690 0001-01-01 0001-01-01
4 ШУА Геоэкологийн хүрээлэн Импорт ГА-14.01 2014-01-14 2014-02-14
5 Эхоплант ХХК Импорт ГА-14.02 2014-01-20 2014-02-20
6 Геологийн төв Лабратори Импорт ГА-14.003 2014-02-06 2014-03-06
7 О.Билгүүн Импорт ГА-14.004 2014-02-28 2014-03-28
8 Даяан Уулын Хишиг БГБХ Нөхөрлөл Импорт ГА-14.005 2014-03-24 2014-04-25
9 Б.Баярмаа Импорт ГА-14.006 2014-04-04 2014-05-04
10 МУИС Шинжлэх ухааны сургууль Экспорт ГО-14.001 2014-04-22 2014-05-22
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,