Экспортлох, импортлох зөвшөөрөл

Хайлтын хэсэг
  
Экспортлогч, импортлогчийн нэр Зөвшөөрлийн төрөл Зөвшөөрлийн дугаар Зөвшөөрөл олгосон огноо Зөвшөөрөл дуусах огноо
1 ШУА Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн Экспорт 170690 0001-01-01 0001-01-01
2 Викингийн ой Экспорт ГО-13.05 2013-11-29 2014-12-29
3 ШУА Геоэкологийн хүрээлэн Импорт ГА-14.01 2014-01-14 2014-02-14
4 Эхоплант ХХК Импорт ГА-14.02 2014-01-20 2014-02-20
5 Геологийн төв Лабратори Импорт ГА-14.003 2014-02-06 2014-03-06
6 О.Билгүүн Импорт ГА-14.004 2014-02-28 2014-03-28
7 Даяан Уулын Хишиг БГБХ Нөхөрлөл Импорт ГА-14.005 2014-03-24 2014-04-25
8 Б.Баярмаа Импорт ГА-14.006 2014-04-04 2014-05-04
9 МУИС Шинжлэх ухааны сургууль Экспорт ГО-14.001 2014-04-22 2014-05-22
10 Ган Оюу Эрдэнэ ХХК Импорт Г-10.013 2014-04-29 2014-05-29
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,