Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын нөөц экспортлогч, импортлогчийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: ШУА Геоэкологийн хүрээлэн
Экспортлогч, импортлогчийн регистрийн дугаар: 1700332
Утасны дугаар: 99985593
Ургамлын нөөц экспортлох, импортлох зөвшөөрлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: ШУА Геоэкологийн хүрээлэн
Зөвшөөрлийн төрөл : Экспорт
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-15.028
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2015-03-02
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2015-04-02
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,