Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын нөөц экспортлогч, импортлогчийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Иргэн
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Б.Баярмаа
Экспортлогч, импортлогчийн регистрийн дугаар: УС71071302
Утасны дугаар: 99033764
Ургамлын нөөц экспортлох, импортлох зөвшөөрлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Б.Баярмаа
Зөвшөөрлийн төрөл : Импорт
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-14.006
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2014-04-04
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2014-05-04
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,