Дэлгэрэнгүй мэдээлэл
Ургамлын нөөц экспортлогч, импортлогчийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Аймаг, хотын нэр: Улаанбаатар
Сум, дүүргийн нэр: Сүхбаатар
Хуулийн этгээдийн төрөл: Аж ахуйн нэгж
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Даяан Уулын Хишиг БГБХ Нөхөрлөл
Утасны дугаар: 91166004
Ургамлын нөөц экспортлох, импортлох зөвшөөрлийн мэдээлэл дэлгэрэнгүй харах
Экспортлогч, импортлогчийн нэр: Даяан Уулын Хишиг БГБХ Нөхөрлөл
Зөвшөөрлийн төрөл : Импорт
Зөвшөөрлийн дугаар: ГА-14.005
Зөвшөөрөл олгосон огноо : 2014-03-24
Зөвшөөрөл дуусах огноо : 2014-04-25
 Буцах
Байгаль орчны мэдээллийн төв.
Цаг уур, орчны шинжилгээний газрын байр, Жуулчны гудамж 5, Улаанбаатар 15160
Ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн
13330 Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, Энхтайваны өргөн чөлөө 54б,